Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 05 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

Họ và tên: Ngô Thị Nam Lý
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  namly311271@gmail.com
Điện thoại:  0906416210
Địa chỉ:  Trường THCS Thủy Thanh, xã Thủy Thanh,  thị xã Hương Thủy

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH : Quản lý chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1597

Các tin khác