Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

Họ và tên: Nguyễn Văn Vân
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  Trường THCS Thủy Thanh, xã Thủy Thanh,  thị xã Hương Thủy

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH : Quản lý chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1118

Các tin khác