Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 04 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin - Lý - Hóa - MT

Tổ Toán - Tin - Lý - Hóa - MT

Cập nhật lúc : 17:13 19/09/2013  

Tổ Toán - Tin - TD

Tổ trưởng: Trần Duy Chung
Chuyên môn:GV Toán - Tin
Lĩnh vực phụ trách:Tổ trưởng
Điện thoại:0935 178 927
Email:duychungtt@gmail.com

 

Tổ phó: Trần Thị Trâm Anh
Chuyên môn: Toán - Tin
Lĩnh vực phụ trách: Tổ phó
Điện thoại: 0702 360 980
Email:

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Hoàng Xuân Hào

 

 

 

2

Nguyễn Văn Quốc

 

 

 

  3  

Ngô Đạt

 

 

 

4

Võ Thị Phương Chi

     

5

Lê Thị Hoài Ân

     

6

Nguyễn Thị Yến Linh

     

Số lượt xem : 916