Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin - Lý - Hóa - MT

Tổ Toán - Tin - Lý - Hóa - MT

Cập nhật lúc : 17:13 19/09/2013  

Tổ Toán - Tin - Lý - Hóa - MT

Tổ trưởng: Trần Duy Chung
Chuyên môn:GV Toán - Tin
Lĩnh vực phụ trách:Tổ trưởng
Điện thoại:0935 178 927
Email:duychungtt@gmail.com

 

Tổ phó: Trần Thị Trâm Anh
Chuyên môn: Toán - Tin
Lĩnh vực phụ trách: Tổ phó
Điện thoại: 0702 360 980
Email:

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Hoàng Xuân Hào

 

 

2

Nguyễn Văn Quốc

 

 

  3  

Ngô Đạt

 

 

4

Võ Thị Phương Chi

5

Lê Thị Hoài Ân

6

Nguyễn Thị Yến Linh

Số lượt xem : 612