Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 05 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học

Hoạt động dạy và học

Tổ Toán - Tin – Lý – Hóa - Kỹ - CN triển khai dạy học theo chủ đề “Hàm số bậc nhất” và “Số vô tỉ, số thực”