Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:56 30/01/2020  

Tuần 5 năm 2020
Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(27/01/2020)

Nghỉ Tết Nguyên đán

Trực Tết theo phân công

Nghỉ Tết Nguyên đán

Trực Tết theo phân công

Thứ Ba
(28/01/2020)

Nghỉ Tết Nguyên đán

Trực Tết theo phân công

Nghỉ Tết Nguyên đán

Trực Tết theo phân công

Thứ Tư
(29/01/2020)

Nghỉ Tết Nguyên đán

Trực Tết theo phân công

Nghỉ Tết Nguyên đán

Trực Tết theo phân công

Thứ Năm
(30/01/2020)

- Dạy học bình thường.

- Nắm tình hình học sinh sau nghỉ tết 

- Dạy học bình thường.

- Nắm tình hình học sinh sau nghỉ tết 

Thứ Sáu
(31/01/2020)

- Dạy học bình thường.

- Nắm tình hình học sinh sau nghỉ tết 

- Dạy học bình thường.

- Nắm tình hình học sinh sau nghỉ tết 

Thứ Bảy
(01/02/2020)

8h00: Họp hội đồng, gặp mặt đầu năm 

Chủ Nhật
(02/02/2020)