Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 04 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 13:54 23/11/2021  

Tuần 47 năm 2021
Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/11/2021)

Chào cờ

Hội ý đầu tuần

Thày Trần Duy Chung, cô Trần Thị Trâm Anh, Thầy Nguyễn Văn Quốc, Thầy Hồ Tấn Bách họp trực tuyến 13h30 về công tác tiêm vacxin cho học sinh

Thứ Ba
(23/11/2021)
Thứ Tư
(24/11/2021)
Thứ Năm
(25/11/2021)

Cô Lê Thị Mỹ LInh tập huấn trực tuyến môdun 5 giáo viên cốt cán

Cô Lê Thị Mỹ LInh tập huấn trực tuyến môdun 5 giáo viên cốt cán

Thứ Sáu
(26/11/2021)

Cô Lê Thị Mỹ LInh tập huấn trực tuyến môdun 5 giáo viên cốt cán

Cô Lê Thị Mỹ LInh tập huấn trực tuyến môdun 5 giáo viên cốt cán

Thứ Bảy
(27/11/2021)
Chủ Nhật
(28/11/2021)