Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án

Giáo án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề thi Tin học nghề 8

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIN HOC Thời gian làm bài: 45 phút; Họ, tên học sinh:..........................................................................   Câu 1: Để điều chỉnh dòng vị trí văn bản lên cao hơn so với dòng chuẩn, ta dùng lệnh Format, Font, Character Spacing với phần...