Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 05 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án

Giáo án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề thi Tin học nghề 8

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIN HOC Thời gian làm bài: 45 phút; Họ, tên học sinh:..........................................................................   Câu 1: Để điều chỉnh dòng vị trí văn bản lên cao hơn so với dòng chuẩn, ta dùng lệnh Format, Font, Character Spacing với phần...