Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện

Thư viện

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
bt

https://forms.gle/jcfZy23bdPr8TZtG6

ÔN TẬP TIN HỌC 6 HỌC KỲ I Năm học : 2019 – 2020

ÔN TẬP TIN HỌC 6 HỌC KỲ I Năm học : 2019 – 2020   I. Trắc nghiệm : 1. Con người tiếp nhận thông tin bằng giác quan nào ?   a.   Thị giác                b.   Thính giác      c.   Vị giác            d.   Cả a,b,c 2. Thông tin...