Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 04 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện

Thư viện

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
bt

https://forms.gle/jcfZy23bdPr8TZtG6

ÔN TẬP TIN HỌC 6 HỌC KỲ I Năm học : 2019 – 2020

ÔN TẬP TIN HỌC 6 HỌC KỲ I Năm học : 2019 – 2020   I. Trắc nghiệm : 1. Con người tiếp nhận thông tin bằng giác quan nào ?   a.   Thị giác                b.   Thính giác      c.   Vị giác            d.   Cả a,b,c 2. Thông tin...