Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 22:03 28/11/2019  

Lịch kiểm tra lớp 9 – HK 1 (các môn chung)

Lịch kiểm tra lớp 9 – HK 1 (các môn chung)

Năm học 2019 – 2020

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu phát đề

Thời gian làm bài

Sáng 03/01/2020

Ngữ văn

Vật lý

7:30

9:45

90 phút

45 phút

Sáng 04/01/2020

Ngoại ngữ 1 Sinh học

7:30

9:00

45 phút

45 phút

Sáng 06/01/2020

Toán

Lịch sử

7:30

9:45

90 phút

45 phút

Sáng 07/01/2020

Địa lý

    Hóa học

7:30

9:00

45 phút

45 phút

Số lượt xem : 74

Các tin khác