Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 04 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:30 06/10/2020  

Số: 399/PGD&ĐT V/v tuyên truyền, quản lý, hướng dẫn học sinh sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử đúng quy định của pháp luật

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 100

Các tin khác